nn
BEGIN FIRM INFORMATION SERVICES PROJECTS PROMOTION CONTACTS
 
 
Защо web сайт? ...
За да бъдете в крак с времето, за по-пълна информация в по-прегледен вид, за денонощен достъп до информацията и ....
Поставяне на задачата ...
Поставянето на задачата - абсолютна необходимост
Разработка на техническото задание ...
Техническото задание - манифест на проекта. Грамотното техническо задание - половин успех, 100% разбиране и 0% недоразумения.
Структуризация ...
Структуризацията на проекта - път към оптималната навигация по уеб-сайта
Разработка на дизайна на уеб-сайта ...
Дизайна на сайта - като любовта от пръв поглед - или се появява, или не.
Разработка на системата за управление на уеб-сайта ...
Съвременния уеб-сървър, претендиращ на сериозна и постоянна аудитория, трябва да предоставя свежа информация.
Над 2,5 млн. регистрации за .eu домейн ...
Европейският интернет домейн .eu - с регистрирани над 2,5 млн. домейна - .eu и е третия най-популярен домейн от първо ниво (ДПН) в Европа
 
LD
Защо web сайт?
Как се създават уеб-страници?
Поставяне на задачата
Разработка на техническото задание
Структуризация
Разработка на дизайна на уеб-сайта
Разработка на системата за управление на уеб-сайта
Разполагане на уеб-сайта в Интернет мрежата
Колко струва създаването на уеб-сайт?
Редизайн на сайт
Поддръжка и обновяване на сайта
Над 2,5 млн. регистрации за .eu домейн
 
Над 2,5 млн. регистрации за .eu домейн

Европейският интернет домейн .eu - с регистрирани над 2,5 млн. домейна - .eu и е третия най-популярен домейн от първо ниво (ДПН) в Европа

Само за една година .eu се превърна в утвърдена част от киберпространството на Европа“, каза Вивиан Рединг, комисар по въпросите на информационното общество и медиите. „Това е положителен знак за привлекателността на електронната търговия в ЕС. Поздравявам EURid като независима организация с нестопанска цел, отговаряща за .eu, за това, че успешно управлява изключително високото търсене от страна на индустрията и на обществеността и че ни помага да утвърдим идентичността на Европа в интернет. Приветствам по-специално усилията, които EURid полага напоследък за това регистрациите .eu да станат по-бързи, по-сигурни и по-евтини.

Подробно ...
 
 
 
Над 2,5 млн. регистрации за .eu домейн

Европейският интернет домейн .eu - с регистрирани над 2,5 млн. домейна - .eu и е третия най-популярен домейн от първо ниво (ДПН) в Европа

Само за една година .eu се превърна в утвърдена част от киберпространството на Европа“, каза Вивиан Рединг, комисар по въпросите на информационното общество и медиите. „Това е положителен знак за привлекателността на електронната търговия в ЕС. Поздравявам EURid като независима организация с нестопанска цел, отговаряща за .eu, за това, че успешно управлява изключително високото търсене от страна на индустрията и на обществеността и че ни помага да утвърдим идентичността на Европа в интернет. Приветствам по-специално усилията, които EURid полага напоследък за това регистрациите .eu да станат по-бързи, по-сигурни и по-евтини.

Граждани и компании от всички 27 държави-членки на ЕС са подали заявки за домейн .eu през първата половина от неговото съществуване, но най-голямо е търсенето в Германия (31%), Обединеното кралство (17%) и Холандия (12%). Големият успех на .eu в повечето държави-членки също така е съпроводен от увеличение на търсенето на национални домейни. Така например, от октомври миналата година досега броят националните домейни в Германия и Обединеното кралство (.de и .uk) е нараснал с около 5%. Холандия (.nl) е отчела най-голямото темпо на растеж през същия период ─ 10%.

Популярността на .eu сред обществеността също така насърчи Франция да отвори националния си домейн .fr, който бе достъпен само за специалисти, асоциации или държавни институции, за широката общественост, като използва правила и практики, подобни на тези при въвеждането на .eu.

Въвеждането на .eu протече гладко, като системите работеха удивително добре, въпреки големия наплив на заявления за регистрация. В най-натовареното време – април 2006 г., всяка секунда са били регистрирани успешно 76 домейна. Като се има предвид изключително големия брой на домейните, регистрирани през първата година, броят на жалбите пред Чешкия арбитражен съд в Прага (средно 60 дела месечно през 2006 г.) подчертава надеждността на процедурите, следвани от EURid при управлението на .eu.
Тези данни се тълкуват като положителни на фона на средния брой на делата, заведени в системата за разрешаване на спорове за ДПН на Обединеното кралство (83 на месец) или на заведените дела в рамките на Единната процедура за разрешаване на спорове за генерични ДПН към Световната организация за интелектуална собственост (183 дела на месец).
Реалното ползване на .eu се увеличи значително през 2006 г. Към момента почти 80% от всички домейни .eu водят към функционираща интернет страница или сървър за електронна поща.

Обозначения .eu се използват все по-широко от известни марки - от AirFrance, Versace, Dexia, Illy и Milka до Greenpeace. Освен това няколко неевропейски компании със силно бизнес присъствие в Европа, също започнаха да използват домейна .eu в своите рекламни кампании – сред тях са Lexus и Sony.

Обща информация
На 7 декември 2005 г. .eu за първи път беше отворен за бизнеса с права от преди (вж. IP/05/1510). От началото на април 2006 г. свободно могат да се регистрират всички лица с постоянно пребиваване в ЕС и организации със седалище в ЕС (вж. IP/06/476). Централното управление домейните .eu е поверено на EURid, независима организация с нестопанска цел.
От 1 януари 2007 г. лица с постоянно местопребиваване и компании от новите държави-членки Румъния и България също могат да регистрират домейни .eu.

За повече информация:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/
http://www.eurid.eu/

zaiavka
Попълването на този документ е първа крачка към изграждането на Вашето уеб присъствие от
LogiDesign
zaiavka2
Попълването на този документ е първа крачка към провеждането на Интернет рекламна кампания от
LogiDesign
 
 
 
   
Copyright 2003 © Web design Agency, All Rights Reserved