nn
BEGIN FIRM INFORMATION SERVICES PROJECTS PROMOTION CONTACTS
 
 
Защо web сайт? ...
За да бъдете в крак с времето, за по-пълна информация в по-прегледен вид, за денонощен достъп до информацията и ....
Поставяне на задачата ...
Поставянето на задачата - абсолютна необходимост
Разработка на техническото задание ...
Техническото задание - манифест на проекта. Грамотното техническо задание - половин успех, 100% разбиране и 0% недоразумения.
Структуризация ...
Структуризацията на проекта - път към оптималната навигация по уеб-сайта
Разработка на дизайна на уеб-сайта ...
Дизайна на сайта - като любовта от пръв поглед - или се появява, или не.
Разработка на системата за управление на уеб-сайта ...
Съвременния уеб-сървър, претендиращ на сериозна и постоянна аудитория, трябва да предоставя свежа информация.
Над 2,5 млн. регистрации за .eu домейн ...
Европейският интернет домейн .eu - с регистрирани над 2,5 млн. домейна - .eu и е третия най-популярен домейн от първо ниво (ДПН) в Европа
 
LD
Защо web сайт?
Как се създават уеб-страници?
Поставяне на задачата
Разработка на техническото задание
Структуризация
Разработка на дизайна на уеб-сайта
Разработка на системата за управление на уеб-сайта
Разполагане на уеб-сайта в Интернет мрежата
Колко струва създаването на уеб-сайт?
Редизайн на сайт
Поддръжка и обновяване на сайта
Над 2,5 млн. регистрации за .eu домейн
 
Поставяне на задачата

Поставянето на задачата - абсолютна необходимост

Грамотното поставяне на задачата позволява на нашите възложители да минимизират времето и финансовите разходи, които определено ще се наложи да се загубят при определяне степента на информативност на структурното напълване на бъдещия проект.

Съвременните hi-tech технологии позволяват да се решават разнообразни проблеми на съвременния пазар, да се организират ефективно работата и управлението на компанията, да се съзвават качествени и високоефективни връзки B2B, B2C.
А също така да се определи в каква степен да се използва едно или друго hi-tech-решение (всяко от които се базира на определено, презназначено именно за това решение програмно-апаратни средства), ...

Подробно ...
 
 
 
Поставяне на задачата

Поставянето на задачата - абсолютна необходимост

Грамотното поставяне на задачата позволява на нашите възложители да минимизират времето и финансовите разходи, които определено ще се наложи да се загубят при определяне степента на информативност на структурното напълване на бъдещия проект.

Съвременните hi-tech технологии позволяват да се решават разнообразни проблеми на съвременния пазар, да се организират ефективно работата и управлението на компанията, да се създават качествени и високоефективни връзки B2B, B2C. А също така да се определи в каква степен да се използва едно или друго hi-tech-решение (всяко от които се базира на определено, презназначено именно за това решение програмно-апаратни средства), предстои на стартовия етап - още преди началото на разработката на техническото задание.
Поставянето на задачите се осъществява посредством консултация с Възложителя.

Консултацията за предмета на формиране на идеологията на замисления проект е в интерес на Възложителя. Често финалния облик на поставената задача силно се отличава от първоначалния. Това е напълно естествено, т.к. в процеса на консултация Възложителя получава допълнителлна, често уникална информация, удачно преобразяваща формата на замисления проект. Природата на техническото задание е такава, че постановката на задачата се явява първа и най-важна стъпка в самото начало на проектиране на уеб-сайта.

Като правило, поставянето на задачата се явява неразделна част на техническото задание.

В момента на поставяне и обсъждане на задачата, следва веднага да се реши, какви технически средства и ресурси ще Ви потрябват за успешното функциониране на Вашия проект. Доколкото Вашия уеб-сайт трябва да се разположи на сървъри, предоставящи такива услуги, би било разумно отрано да се погрижите за обема на предстоящите разходи за поддръжка на уеб-сайта. Размера на финансовите разходи, пряко зависи от мащаба на необходимите за Вашия проект програмно-апаратни ресурси.

zaiavka
Попълването на този документ е първа крачка към изграждането на Вашето уеб присъствие от
LogiDesign
zaiavka2
Попълването на този документ е първа крачка към провеждането на Интернет рекламна кампания от
LogiDesign
 
 
 
   
Copyright 2003 © Web design Agency, All Rights Reserved