nn
BEGIN FIRM INFORMATION SERVICES PROJECTS PROMOTION CONTACTS
 
 
Защо web сайт? ...
За да бъдете в крак с времето, за по-пълна информация в по-прегледен вид, за денонощен достъп до информацията и ....
Поставяне на задачата ...
Поставянето на задачата - абсолютна необходимост
Разработка на техническото задание ...
Техническото задание - манифест на проекта. Грамотното техническо задание - половин успех, 100% разбиране и 0% недоразумения.
Структуризация ...
Структуризацията на проекта - път към оптималната навигация по уеб-сайта
Разработка на дизайна на уеб-сайта ...
Дизайна на сайта - като любовта от пръв поглед - или се появява, или не.
Разработка на системата за управление на уеб-сайта ...
Съвременния уеб-сървър, претендиращ на сериозна и постоянна аудитория, трябва да предоставя свежа информация.
Над 2,5 млн. регистрации за .eu домейн ...
Европейският интернет домейн .eu - с регистрирани над 2,5 млн. домейна - .eu и е третия най-популярен домейн от първо ниво (ДПН) в Европа
 
LD
Защо web сайт?
Как се създават уеб-страници?
Поставяне на задачата
Разработка на техническото задание
Структуризация
Разработка на дизайна на уеб-сайта
Разработка на системата за управление на уеб-сайта
Разполагане на уеб-сайта в Интернет мрежата
Колко струва създаването на уеб-сайт?
Редизайн на сайт
Поддръжка и обновяване на сайта
Над 2,5 млн. регистрации за .eu домейн
 
Разработка на техническото задание

Техническото задание - манифест на проекта. Грамотното техническо задание - половин успех, 100% разбиране и 0% недоразумения.

Създаването на което и да е съвременно-техническо съоръжение или обект е невъзможно без техническа документация, където са описани всички негови компоненти, елементната база и взаимовръзката между тях. Реалната съвкупност на взаимовръзките на елементите, структурно организирана в точно съответствие с техническата документация, вече има право да се обозначи с термина "краен продукт".

При това, този краен продукт може да оправдае възложените на него очаквания само при условие, че техническата документация, на основание на която се е създавал проекта, се опира на детайлно изработените от двете страни - Възложител и Изпълнител - техническо задание.

Подробно ...
 
 
 
Разработка на техническото задание

Техническото задание - манифест на проекта. Грамотното техническо задание - половин успех, 100% разбиране и 0% недоразумения.

Създаването на което и да е съвременно-техническо съоръжение или обект е невъзможно без техническа документация, където са описани всички негови компоненти, елементната база и взаимовръзката между тях. Реалната съвкупност на взаимовръзките на елементите, структурно организирана в точно съответствие с техническата документация, вече има право да се обозначи с термина "краен продукт". При това, този краен продукт може да оправдае възложените на него очаквания само при условие, че техническата документация, на основание на която се е създавал проекта, се опира на детайлно изработените от двете страни - Възложител и Изпълнител - техническо задание.

Грамотното техническо задание - половин успех, 100% разбиране и 0% недоразумения.

В процеса на разработване на техническото задание страните определят и се договарят, как ще функционира и какви свойства ще притежава крайния продукт. В стадия на поставяне на задачата бъдещия проект се описва с общи термини и понятия. На етапа на разработка на техническото задание тези термини и понятия подлежат на конкретизация, така че в описанието на структурата и съдържанието на страницата на бъдещия сайт да няма разногласия. Фактически техническото задание се явява финален документ на технически обоснования проект, притежавайки го, Възложителя може да избира подизпълнител, опирайки се на техническото задание, да получи информация за пълния обем на работата и може аргументирано да указва срока на изпълнение и стойността на услугата.

Техническото задание в своя окончателен вид трябва да бъде ясно най-вече на Вас - Възложителя. Яснотата на техническото задание е гаранция за това, че на Вас няма да Ви се налагат доработки и корекции на проекта на заключителния етап. Това е важно да се отчете предварително. Именно в неотчетените и слабо аргументирани елементи на техническото задание се крият причините за потенциални пречки за бърз изход на Вашия проект на финалната права.

zaiavka
Попълването на този документ е първа крачка към изграждането на Вашето уеб присъствие от
LogiDesign
zaiavka2
Попълването на този документ е първа крачка към провеждането на Интернет рекламна кампания от
LogiDesign
 
 
 
   
Copyright 2003 © Web design Agency, All Rights Reserved