nn
BEGIN FIRM INFORMATION SERVICES PROJECTS PROMOTION CONTACTS
 
 
Защо web сайт? ...
За да бъдете в крак с времето, за по-пълна информация в по-прегледен вид, за денонощен достъп до информацията и ....
Поставяне на задачата ...
Поставянето на задачата - абсолютна необходимост
Разработка на техническото задание ...
Техническото задание - манифест на проекта. Грамотното техническо задание - половин успех, 100% разбиране и 0% недоразумения.
Структуризация ...
Структуризацията на проекта - път към оптималната навигация по уеб-сайта
Разработка на дизайна на уеб-сайта ...
Дизайна на сайта - като любовта от пръв поглед - или се появява, или не.
Разработка на системата за управление на уеб-сайта ...
Съвременния уеб-сървър, претендиращ на сериозна и постоянна аудитория, трябва да предоставя свежа информация.
Над 2,5 млн. регистрации за .eu домейн ...
Европейският интернет домейн .eu - с регистрирани над 2,5 млн. домейна - .eu и е третия най-популярен домейн от първо ниво (ДПН) в Европа
 
LD
Защо web сайт?
Как се създават уеб-страници?
Поставяне на задачата
Разработка на техническото задание
Структуризация
Разработка на дизайна на уеб-сайта
Разработка на системата за управление на уеб-сайта
Разполагане на уеб-сайта в Интернет мрежата
Колко струва създаването на уеб-сайт?
Редизайн на сайт
Поддръжка и обновяване на сайта
Над 2,5 млн. регистрации за .eu домейн
 
Структуризация

Структуризацията на проекта - път към оптималната навигация по уеб-сайта

Структуризацията се явява неразривна част от техническото задание, и грамотното техническо задание е невъзможно да се представи без обоснована и логически подредена структура на уеб-сайта. Подредената структура произлиза в резултата на разпределение на съдържанието на уеб-сайта на подраздели.

Подразделите на уеб-сайта получават наименование и се разполагат по така, че максимално за облекчат навигацията и възприятието на информацията от посетителя.

Подробно ...
 
 
 
Структуризация

Структуризацията на проекта - път към оптималната навигация по уеб-сайта

Структуризацията се явява неразривна част от техническото задание, и грамотното техническо задание е невъзможно да се представи без обоснована и логически подредена структура на уеб-сайта. Подредената структура произлиза в резултата на разпределение на съдържанието на уеб-сайта на подраздели.

Подразделите на уеб-сайта получават наименование и се разполагат по така, че максимално да облекчат навигацията и възприятието на информацията от посетителя.

При съгласуваане на структурата на сайта обърнете внимание на това, че в навигационните бутони (панели) са отразени тези раздели на проекта, които Вие считате за първостепенни за Вашия бизнес. Убедете се, че навигацията по уеб-сайта е удобна и рационална.

Помнете: Качествено проработената структура на уеб-сайта позволява на посетителя без напрежение, бързо да намира необходимите раздели, и така да повишава значимостта на създадения проект.

zaiavka
Попълването на този документ е първа крачка към изграждането на Вашето уеб присъствие от
LogiDesign
zaiavka2
Попълването на този документ е първа крачка към провеждането на Интернет рекламна кампания от
LogiDesign
 
 
 
   
Copyright 2003 © Web design Agency, All Rights Reserved