nn
BEGIN FIRM INFORMATION SERVICES PROJECTS PROMOTION CONTACTS
 
 
Защо web сайт? ...
За да бъдете в крак с времето, за по-пълна информация в по-прегледен вид, за денонощен достъп до информацията и ....
Поставяне на задачата ...
Поставянето на задачата - абсолютна необходимост
Разработка на техническото задание ...
Техническото задание - манифест на проекта. Грамотното техническо задание - половин успех, 100% разбиране и 0% недоразумения.
Структуризация ...
Структуризацията на проекта - път към оптималната навигация по уеб-сайта
Разработка на дизайна на уеб-сайта ...
Дизайна на сайта - като любовта от пръв поглед - или се появява, или не.
Разработка на системата за управление на уеб-сайта ...
Съвременния уеб-сървър, претендиращ на сериозна и постоянна аудитория, трябва да предоставя свежа информация.
Над 2,5 млн. регистрации за .eu домейн ...
Европейският интернет домейн .eu - с регистрирани над 2,5 млн. домейна - .eu и е третия най-популярен домейн от първо ниво (ДПН) в Европа
 
LD
Защо web сайт?
Как се създават уеб-страници?
Поставяне на задачата
Разработка на техническото задание
Структуризация
Разработка на дизайна на уеб-сайта
Разработка на системата за управление на уеб-сайта
Разполагане на уеб-сайта в Интернет мрежата
Колко струва създаването на уеб-сайт?
Редизайн на сайт
Поддръжка и обновяване на сайта
Над 2,5 млн. регистрации за .eu домейн
 
Разработка на системата за управление на уеб-сайта

Съвременния уеб-сървър, претендиращ на сериозна и постоянна аудитория, трябва да предоставя свежа информация.

След като Вашия сайт бъде предаден в експлоатация и започне да работи в Интернет мрежата, Вие ще се сблъскате с необходимостта регулярно да обновявате разместената на сайта информация.

Списъка на разделите, подлежащи на ежедневно и ежеседмично обновяване, е достатъчно разнообразен. Това може да бъде раздела новини на компанията, раздела на аналитически материали, раздела предложения, адресирани от Вашата фирма към потенциалните партньори.

Подробно ...
 
 
 
Разработка на системата за управление на уеб-сайта

Съвременния уеб-сървър, претендиращ на сериозна и постоянна аудитория, трябва да предоставя свежа информация.

След като Вашия сайт бъде предаден в експлоатация и започне да работи в Интернет мрежата, Вие ще се сблъскате с необходимостта регулярно да обновявате разместената на сайта информация.

Списъка на разделите, подлежащи на ежедневно и ежеседмично обновяване, е достатъчно разнообразен. Това може да бъде раздела новини на компанията, раздела на аналитически материали, раздела предложения, адресирани от Вашата фирма към потенциалните партньори. Т.е. количеството подлежащи на регулярно обновяване раздели са достатъчно много.

Недостатъци на традиционния способ на обновяване на информацията
Разбира се, съвсем не е трудно да се сключи контракт за дългосрочна поддръжка с Изпълнителя на Вашия уеб-сайт, и проблема, излиза, ще бъде решен. Изглежда, какво по-просто: упълномощено от Вас лице - отговорен за уеб-сайта сътрудник - регулярно изпраща на Изпълнителя (електронни писма, например) поредните материали, които е необходимо да се разместят на Вашия сайт.

Уви, такъв способ за обновяване на информацията има редица недостатъци. Първия: излишно забавяне. На практита: за да се размести на сървъра поредното съобщение, трябва преди всичко да се утвърди материала, след това да се предаде на отговарящия за връзката с Изпълнителя сътрудник и, едва след това, вече в офисите на компанията, наричаща се Изпълнител, уеб-майсторите ще пристъпят към работа. Втория недостатък е в това, че при многозвенната верига на изпълнители, никой не може да Ви гарантира абсолютна точност на разместения материал на сървъра. Вероятността от спонтанни грешки е доста голяма. Във всеки един момент може да се случи това, което Вие не очаквате. Т.е. това, което Ви е действително нужно се нарича уеб-интерфейс.

Съвременния уеб-сървър, претендиращ на сериозна и постоянна аудитория, трябва да предоставя наистина свежа информация. Следователно, обновлението на разделите на уеб-сървъра трябва да става по възможност бързо, с разумен минимум на всички междинни звена.
Последователността на разместване на информацията в обновяемите раздели на съвременния короративен сървър изглежда така:
1. Отдел PR, службата за външни връзки или отговорните за създаване на разместваната на уеб-сайта информация отдел готви необходимия материал и го предава на уеб-администратора - лицето, отговарящо в компанията за разместване на създадената информация на уеб-сайта.

2. Уеб-администратора, въз основа на дадените му пълномощия, влиза на административната страница на уеб-сайта, където внася необходимите изменения. Разбира се, раздела на уеб-сайта, откъдето се правят нужните промени, е защитен с парола.

За да се обезпечи оперативност и точност на разместването на материалите на уеб-сайта, системата трябва да има административен уеб-интерфейс. Административния уеб-интерфейс улеснява процедурата по разполагане на информацията, доколкото не са нужни на оператора (уеб-администратора) допълнителни познания в областта на уеб-програмирането.

Административния уеб-интерфейс трябва да обезпечи организацията на уеб-сайта с удобен, интуитивно разбираем интерфейс, за експлоатацията на който на уеб-администратора е нужен само един инструмент - уеб-броузер. При това на уеб-администратора не са нужни специални познания или навици за изменение на поместената на сървъра информация.

zaiavka
Попълването на този документ е първа крачка към изграждането на Вашето уеб присъствие от
LogiDesign
zaiavka2
Попълването на този документ е първа крачка към провеждането на Интернет рекламна кампания от
LogiDesign
 
 
 
   
Copyright 2003 © Web design Agency, All Rights Reserved