nn
BEGIN FIRM INFORMATION SERVICES PROJECTS PROMOTION CONTACTS
 
 
Защо web сайт? ...
За да бъдете в крак с времето, за по-пълна информация в по-прегледен вид, за денонощен достъп до информацията и ....
Поставяне на задачата ...
Поставянето на задачата - абсолютна необходимост
Разработка на техническото задание ...
Техническото задание - манифест на проекта. Грамотното техническо задание - половин успех, 100% разбиране и 0% недоразумения.
Структуризация ...
Структуризацията на проекта - път към оптималната навигация по уеб-сайта
Разработка на дизайна на уеб-сайта ...
Дизайна на сайта - като любовта от пръв поглед - или се появява, или не.
Разработка на системата за управление на уеб-сайта ...
Съвременния уеб-сървър, претендиращ на сериозна и постоянна аудитория, трябва да предоставя свежа информация.
Над 2,5 млн. регистрации за .eu домейн ...
Европейският интернет домейн .eu - с регистрирани над 2,5 млн. домейна - .eu и е третия най-популярен домейн от първо ниво (ДПН) в Европа
 
LD
Услуги
WEB дизайн
Разработка на сайт
Фирмен стил
Редизайн /апгрейд на сайт
Програмно осигуряване
Анимация на сайта
Включване в търсачки
Разработка на банери
Консултации
Поддръжка на уеб-сайт
Рекламни приложения
 
Разработка на сайт

Времената, в които разработката на сайта се е разглеждала изключително като част от рекламните усилия или се е давала на отдалечения от комерческите цели на бизнеса системен администратор, уверено са преминали в миналото.

Времето не стои на едно място, и количеството потребители на Интернет са се повишили неимоверно много. Едва ли ще се намери бизнесмен, готов да се откаже от такъв голямо число целеви клиенти, като при това типичния потребител на Интернета вече отдавна не е подрастващ, а е бизнесмен и потенциален потребител, търсещ и намиращ изгодните условия за покупки, сътрудничество и водене на делата.

Подробно ...
 
 
 
Разработка на сайт

Времената, в които разработката на сайта се е разглеждала изключително като част от рекламните усилия или се е давала на отдалечения от комерческите цели на бизнеса системен администратор, уверено са преминали в миналото.

Времето не стои на едно място, и количеството потребители на Интернет са се повишили неимоверно много. Едва ли ще се намери бизнесмен, готов да се откаже от такъв голямо число целеви клиенти, като при това типичния потребител на Интернета вече отдавна не е подрастващ, а е бизнесмен и потенциален потребител, търсещ и намиращ изгодните условия за покупки, сътрудничество и водене на делата. А бизнес-възможностите, които скрива в себе си такава изглеждаща проста рекламна стъпка като разработка на сайта не само са се увеличили, те постоянно се намират в състояние на ръст.

До неотдавна изглеждаше, че е достатъчно де се изложат в Интернет контактните данни, няколко илюстрации, да се даде кратко описание на дейността на компанията и разработката на сайта може да се сметне за завършена. Оставаше само да се чака, кога тълпи потенциални клиенти ще започнат да атакуват телефоните, стремейки се към сътрудничество. Обаче потребителите стават от година на година все по-взискателни и желаят не просто да погледат страницата, а да получат конкретни предложения, касаещи техния бизнес и личното им потребление.

За разлика от очакването, пионерите в разработката на сайтове на ново ниво (не само от техническа гледна точка, колкото към тази на ориентация на решаването на конкретни бизнес-задачи) станаха не телекомуникационните фирми, а производствените и търговски фирми, чиято област на бизнес-интереси се простира, първо, на установяване на точни връзки с партньорите и клиентите и, второ, на региона на цялата ни страна. Именно те първо са осъзнали, че главна задача при разработка на сайта е осигуряването на удобно всестранно взаимодействие с потенциалните, а често и постоянни клиенти и партньори.

Наред с функцията на визитна картичка (която при разработка на сайта се явява съвсем немаловажна, т.к. сега на бизнесмена е по-просто да се намерят координатите в Интернет, отколкото да се търсят във визитници) и информационна функция към сайта са нараснали.

1. Имидж функция - като съставляваща фирмения стил и показател за "нивото" на фирмата;

2. Комуникационна функция - позволяваща оперативно да се реагира на въпроси и пожелания на потенциални клиенти и партньори;

3. Маркентингова функция - реализуема при помощта на програмни модули на анкети и конференции, система за водене на статистика;

4. Промо-функция - благодарение на която сайта се явява не само средство за оперативно информиране на потенциалните и постоянни клиенти и специалните предложения и новости на продукцията, но и допълнение и опора на промо-акции;

5. И накрая най-истинската бизнес-функция, благодарение на която сайта става повече от средство за маркетинг и реклама, а и инструмент за водене на редица бизнес-процеси във фирмата, свързана със покупка, продажба и логистика.

Именно благодарение на последната получиха мощно развитие такива програмни уеб-приложения, използвани при разработка на сайта, като система за управление на съдържанието и структурата на сайта, динамически електронен каталог, автоматически публикатори на специални предложения и новини, модули за интеграция с вътрешнокорпоративни системи за управление и бази данни, системи за покупки и проследяване на движението за поръчки, ресурси, изпълнение на заявките, автоматизиран документооборот. В частност, развитието и безкрайното усложняване на функционалността на електронния каталог е дало основен тласък към разработка на голям брой програмни компоненти и бизнес-приложения, без които не е възможна качествена работа на съвременния интернет-ресурс, за изпълняваната от него не само имидж, но и икономическа функция.

Отдел маркетинг и техническите специалисти на LogiDesign постоянно усъвършенствуват качеството и разширяват възможностите на бизнес-системите и уеб-решенията, предлагани на нашите клиенти при разработка на сайта, за това, че техния бизнес да получи още един реален инструмент на развитие и получаване на печалба. Можете да се запознаете с някои от тях в раздел "разработка на ПО".

zaiavka
Попълването на този документ е първа крачка към изграждането на Вашето уеб присъствие от
LogiDesign
zaiavka2
Попълването на този документ е първа крачка към провеждането на Интернет рекламна кампания от
LogiDesign
 
 
 
   
Copyright 2003 © Web design Agency, All Rights Reserved